Mateřská škola

počet dětí MŠ

Seznam dětí

Dostrašil Vojtěch

Hylmarová Anežka

Janovská Petra

Nováčková Mariana

Jiřištová Aneta

Kurylov Mykhailo

Erlebach Martin

Zelinka Maxmilián

Vlach Tadeáš

Rudolf Jonáš

Tvarohová Klára

Šíchová Mercedes

Rožánek Filip

Kolíska Tobias

Sedlařík Daniel

Mečířová Háta

Lešáková Magdaléna

Machková Nikola

Žalský Pavel

Patočka Filip

Erlebachová Amálie

Vokřínek David

Kůželová Eliška

Sedlařík Karel

 

Zuzana Hloušková –  vedoucí učitelka
Bc.Petra Koudelková – učitelka

Hana Pochopová,DiS -školní asistentka (EU)

 

}

Provoz MŠ

od 06:30 – 16.00

605 314 962

481 543 231

 

Mateřská škola je zřízena od roku 1995 a od té doby funguje s plným počtem dětí (18-24)

 

Školní vzdělávací program: Letem světem písničkou (doc)

Dokumenty pro MŠ

  • Školní řád MŠ (doc)
  • Vnitřní řád MŠ (doc)